Płock. Od dziedzictwa do świadectwa

Źródło: https://plock.gosc.pl/doc/6575362.Plock-Od-dziedzictwa-do-swiadectwa

Zdjęcie: ks. dr Włodzimierz Piętka / FOTO GOŚĆ

Świadectwo spotkania ze św. Janem Pawłem II, sługą Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim i ks. prof. Ireneuszem Mroczkowskim było tematem sympozjum zorganizowanego przez Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku.

To sympozjum udało się zorganizować prawie cudem, bo choć dwóch z pięciu prelegentów nie mogło przyjechać do Płocka, zaś trzeci, przebywający w kwarantannie, łączył się z Opola zdalnie przez internet, a dodatkowo w czwartkowe popołudnie ogłoszono nowe restrykcje sanitarne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Już dwukrotnie przekładane sympozjum wreszcie się odbyło.

Wielka w tym była determinacja członków Klubu Inteligencji Katolickiej wraz z jego asystentem ks. dr. Grzegorzem Kaczorowskim, ale nie tylko. Sympozjum tego niestety nie doczekał zmarły dwa miesiące temu ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, pierwszy asystent płockiego KIK-u. I to jemu właśnie dedykowano sympozjalne spotkanie w Opactwie Pobenedyktyńskim.

Tematem spotkania było „dziedzictwo św. Jana Pawła II i sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego” – spuścizna uniwersalna i ważna zwłaszcza dla każdego Polaka i Kościoła w Polsce, ale refleksja prelegentów szła dalej – ku świadectwu.

– Temat tego wystąpienia podpowiedział mi kilka miesięcy temu ks. Mroczkowski: „Po prostu powiedz, jak spotkałeś prymasa i papieża” – tak mi radził. Idę więc za jego myślą – mówił ks. prof. Henryk Seweryniak.

Opowiadał o sympozjum „Godzina polskiego chrześcijaństwa” zorganizowanym wówczas na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny. – Specjalne przesłanie – list zaadresowany do mnie – przesłał ksiądz. prymas. To było dla mnie, wówczas studenta KUL-u, wielkie wyróżnienie – stwierdził ks. profesor.

Mówił, że dla kard. Wyszyńskiego jedną z podstawowych wartości, którą się kierował, którą cenił i sam ją w sobie uosabiał, była prostota. – On wydobywał i bronił prostego człowieka: czynił to przez Śluby Jasnogórskie, przez prostą pobożność maryjną i ludową – stwierdził.

Prelegent dodał również, że prymas umiał zachować dyscyplinę we własnym życiu. – „Mów mało, czyń wiele, cisza…” – to jedna z jego kapłańskich reguł spisanych tuż przed święceniami. Ale też w czasie trzyletniego internowania przestrzegał ściśle określonego porządku dnia, który sobie ułożył. W spotkania i wydarzenia, w których uczestniczył i przemawiał, umiał wpisać wymowne znaki z przeszłości i ich symboliczne znaczenie na dziś – opowiadał o prymasie Wyszyńskim ks. Seweryniak.

Mówił także o spotkaniach z papieżem Polakiem, o jego przenikliwym spojrzeniu, niezwykłej pamięci, charyzmatycznej modlitwie oraz niezwykłej wrażliwości. – Kard. Wyszyński był wielki dla nas wszystkich. On nas uczył, jak mamy żyć w zarazie komunizmu, zaś św. Jan Paweł II nauczył nas, jak mamy ten komunizm zwyciężać – konkludował ks. prof. Seweryniak.

Było również wystąpienie ks. dr Mariusza Drygiela, historyka Kościoła z Opola, który mówił o prymasie jako duszpasterzu i patriocie, oraz świadectwo ks. dr. Grzegorza Kaczorowskiego o ks. prof. Ireneuszu Mroczkowskim.

Asystent kościelny KIK-u przywołał fragmenty zapisków na blogu zmarłego moralisty i etyka: „podziwiam Prymasa nie mniej niż Jana Pawła II, kocham go za jego wiedzę, genialną intuicję społeczną, szczęśliwe wybory polityczne, za zdolność do kompromisu jak i słynne non possumus” – tak pisał w 2016 roku.

– To ks. Mroczkowski zaproponował, aby na sympozjum mówić o wartościach w nauczaniu Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego, a gdy z powodu epidemii koronawirusa sympozjum odciągało się w czasie i jesienią miała się ukazać publikacja zbierająca wszystkie wystąpienia, on na kilka dni przed śmiercią przysłał mi swój ostatni artykuł: „Kryzys demokracji liberalnej a nauczanie Prymasa Tysiąclecia”. W jego zakończeniu za prymasem postulował, że odnowa człowieka, wspólnoty i struktur prowadzi przez sumienie i rodzinę – wspominał ks. Kaczorowski.

Na spotkaniu wybrzmiały jeszcze inne słowa ks. Mroczkowskiego: „Za komuny wmawiano mi, że muszę być albo człowiekiem postępowym, albo wierzącym. Ja naprawdę chciałem być i postępowym, i wierzącym”. – I taki był, i okazał się odważnym i wiernym do końca – stwierdził ks. prof. Seweryniak, dzieląc się swoim świadectwem.

Zwieńczeniem sympozjum był koncert Antoniny Krzysztoń w katedrze. – Także przez piękny śpiew chcemy dać świadectwo wartościom – powiedział ksiądz asystent płockiego KIK-u.


Sympozjum w Płocku: pamięć i tożsamość św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego

Źródło: https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2020/102020/sympozjum-w-plocku-pamiec-i-tozsamosc-sw-jana-pawla-ii-i-kard-stefana-wyszynskiego/

Sympozjalne spotkanie otworzyła dr Halina Świstak, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku. Zaznaczyła, że w nauczaniu św. Jana Pawła II i sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego wybrzmiewało to, co jest aktualne także współcześnie: że potrzebny jest ład społeczny, konieczna jest ochrona ludzkiego życia, poszanowanie rodziny, więzi międzyludzkie. Obaj uczyli, że „solidarność nie może istnieć bez miłości”, a także budowali „cywilizację miłości”.

Prezes przypomniała, że w tym roku zmarło wielu członków KIK, a dodatkowym ciosem była nagła śmierć ks. prał. prof. dr. hab. Ireneusza Mroczkowskiego, pierwszego, wieloletniego asystenta kościelnego organizacji, który w wielu sprawach dotyczących KIK „uczestniczył do końca”.   

Pierwszy referat wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, który znał obu bohaterów sympozjum: św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Spotykał ich obu podczas studiów w Rzymie czy pracy naukowej na KUL.

Przypomniał swoje spotkania z Papieżem w Wiecznym Mieście. Ojciec święty, mimo, że w ciągu roku spotykał rzeszę różnych osób, pamiętał, że kiedyś ks. Seweryniak powiedział mu, że pisze doktorat o Riceurze. To nie była tylko genialna pamięć Jana Pawła II, ale też jego wielkość. Liczył się dla niego konkretny człowiek, jego problemy, godność i świętość. Jego notatki pt. „Jestem bardzo w rękach Bożych” – to wyraz ufności. Z tej ufności zrodził się „piękny, wrażliwy człowiek”, jak podkreślił wykładowca UKSW w Warszawie i WSD w Płocku. 

Ks. profesor odniósł się też do biografii Papieża autorstwa G. Weigla, w której Amerykanin napisał o tym, jak w Archiwach Watykańskich znalazł odpowiedzi biskupów świata  na pytanie z 1959 roku, jakie zagadnienia powinien poruszyć Sobór Watykański II. Czterdziestoletni wtedy biskup pomocniczy z Krakowa przysłał esej zbudowany wokół pytania, jak to się stało, że XX wiek wydał dwie wojny światowe, trzy systemy totalitarne, że wtedy miały miejsce największe prześladowania w historii chrześcijaństwa. I odpowiadał: „Stało się to, że wielkie przedsięwzięcie zachodniego humanizmu wypadło z torów. Rozpaczliwie ułomne idee osoby ludzkiej, pożenione ze współczesną technologią, zamieniły dwudziesty wiek w rzeźnię” – przytoczył tę odpowiedź ks. Seweryniak. 

Gdy ks. Seweryniak opowiadał o swoich kontaktach z Prymasem Tysiąclecia przyznał, że zapamiętał w nim przede wszystkim „mazowiecką prostotę i bliskość”: „Komunizm paradoksalnie zdradził przede wszystkim prostego człowieka. Wyszyński go bronił, bronił jego godności, bronił przed wyzyskiem i odcinaniem od korzeni. Cenił wielkość pobożności ludowej i maryjności oraz godność wiary, polegającej na pierwszym miejscu na zaufaniu Bogu. Proste życie, z którego wyrósł i które chyba jak mało kto rozumiał, nauczyło go także dyscypliny. Zachwycają wręcz jego postanowienia, dotyczące życia wewnętrznego, które wypisał sobie przed święceniami kapłańskimi: «Mów mało – żyj bez hałasu – cisza. Czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie»” – zacytował teolog.     

Przypomniał też swoją pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę, gdy był w szkole podstawowej. Kard. Wyszyński mówił wtedy konferencję, chyba do nauczycieli: „Prymas, to były przestworza. To był powiew wolności. Człowiek wolny nawet w więzieniu, w internowaniu. Rycerz ślubów jasnogórskich. Pamiętam, jak potem, gdy uczyłem młodzież w Żurominie, mówiłem o nim: «„interrex». Kto dziś tak mówi? A dla nas to słowo było wtedy naprawdę aktualne. Nie było w Polsce prawdziwego rządu, był jakiś Gomułka i inni, którzy nas uciskali. I był on, był interrex, był Prymas” – podkreślił prelegent.

Z uczestnikami sympozjum online połączył się ks. dr Mariusz Drygiel z Uniwersytetu Opolskiego. Historyk zwrócił uwagę na rolę, jaką spełnił Prymas Polski po dołączeniu do Polski ziem zachodnich, odzyskanych. Kard. Wyszyński wpływał na formację księży pracujących na tych terenach, a pochodzących z różnych części Europy, spotykał się z klerykami, przyjeżdżał na najważniejsze rocznice, na przykład ustanowienia na ziemiach odzyskanych administracji kościelnej, pomagał w integracji tych ziem z Polską. Pragnął, aby Polacy nie czuli się tam wyobcowani.

„Prymas chciał uświadomić, że ziemie zachodnie są polskie, głosił ideę odwiecznie polskiego charakteru Śląska, podkreślał, że Śląsk powrócił do macierzy. W jego nauczaniu wiara i patriotyzm mieszały się ze sobą. Odwoływał się częstych podróży przez Opole św. Wojciecha, jeden z pierwszych świętych naszego Kościoła. Włączył się w erygowanie diecezji na ziemiach odzyskanych. Był gwarantem polskości tych ziem, łączył Śląsk z ojczyzną. Dzięki niemu Śląsk zaczął się jawić jako ziemia polska” – zaakcentował historyk. 

Na zakończenie spotkania ks. dr Grzegorz Kaczorowski, asystent kościelny KIK opowiedział, że uczestnikiem tego sympozjum miał być także ks. prof. Ireneusz Mroczkowski (który zmarł nagle 17 sierpnia). W pierwotnym zamyśle sympozjum poświęcone św. Janowi Pawłowi II i kard. Stefanowi Wyszyńskiemu miało się odbył w maju w Mławie, pod opieką naukową Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie. Z powodu pandemii sympozjum zostało odwołane. Gdy mimo to postanowiono wydać tematyczną publikację, ks. Mroczkowski przesłał swój artykuł. Uczestnicy płockiego sympozjum mieli okazję wysłuchać jego fragmentów.

Sympozjum pt. „Zachowując pamięć i tożsamość dziedzictwa św. Jana Pawła II oraz sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego” odbyło się z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w  Płocku, w ramach Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

35. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płocku

„Totus Tuus”

9 października, godz. 9.00

79. rocznica męczeńskiej śmierci bł. bpa Leona Wetmańskiego. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Płocku. Zamyślenie przy pomniku bł. bpa Leona Wetmańskiego przy ul. Mostowej. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku

Organizatorzy: Dom Seniora i Fundacja Leonianum – Piękne Życie w Sikorzu, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Parafia Katedralna w Płocku

10 października, godz. 16.00

Wykład dr. hab. Michała Wardzyńskiego (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego) pt.: „Drogi baroku i rokoka do Rzeczpospolitej. Włochy, Francja i Austria”

Miejsce: Sala Barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku

Organizatorzy: Bractwo św. Antoniego w Ratowie

11 października, godz. 10.00, XX Dzień Papieski

Msza św. inaugurująca rok akademicki wyższych uczelni diecezji płockiej oraz w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Naukowego Płockiego. Przewodniczy: Biskup Płocki Piotr Libera. Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku

11 października, godz. 19.00

Koncert Wiktora Bramskiego i Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej w ramach „Płockich Koncertów Organowych”

Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku

Organizator: Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

14 października, godz. 17.00

Wieczór poezji „Serce drży, choć zatrzymało się w locie…” (udział po wcześniejszej rejestracji pod nr tel. 505-272-535)

Miejsce: kościół parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku (sala w kościele)

Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Szkoły Katolickie w Płocku

15 października, godz. 15.30

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Zachowując Pamięć i Tożsamość św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. In memoriam śp. ks. prof. dr. hab. Ireneusza Mroczkowskiego – pierwszego asystenta kościelnego Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku”. Po sympozjum: koncert Światło w Ciemności – Antonina Krzysztoń oraz Marcin Majerczyk (gitara)

Miejsce: Sala Barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku

Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku

15 października, godz. 17.00

Msza św. w intencji rodziców i bliskich w Dniu Dziecka Utraconego

Miejsce: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku

Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

15 października, godz. 20.00

Czwartkowa Adoracja Seminaryjna (CZ.A.S.). Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne ze św. Janem Pawłem II

Miejsce: Kaplica Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Organizator: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

16 października, godz. 10.45

VIII Bieg Papieski w roku 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II – sztafeta pokoleń śladami pielgrzymki (ograniczona liczba uczestników – członkowie Zarządu AKDP)

10.45 – zbiórka na Placu Celebry

11.00 – zamyślenie modlitewne

11.15 – spotkanie przy pomniku bł. abpa A. J. Nowowiejskiego

11.30 – modlitwa przy bramie Zakładu Karnego w Płocku

11.45 – zamyślenie pod Oknem Papieskim Domu Biskupiego

12.00 – modlitwa w Bazylice Katedralnej i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II

Organizator: Akcja Katolicka Diecezji Płockiej

16 października, godz. 17.00

Spotkanie autorskie z dziennikarką Moniką Rogozińską wokół książki „Polowanie na Matkę” – reportażu historycznego, którego centralnym punktem jest Jasna Góra i wizerunek Czarnej Madonny oraz ich kluczowa rola w dziejach najnowszych

Miejsce: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Organizator: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

18 października, po Mszy św. o godz. 11.00

Koncert najpiękniejszych pieśni związanych z pontyfikatem św. Jana Pawła II w wykonaniu chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka. Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Miejsce: kościół parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku

Organizator: Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu

19 października, godz. 18.00

Msza św. w intencji Ojczyzny w 36. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Miejsce: kościół parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku

Organizatorzy: parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku

20 października, godz. 17.00

Wieczór wspomnień: Mistrz i Nauczyciel: Ksiądz Profesor Ireneusz Mroczkowski (1949-2020).Promocja książki: Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej, red. A. Derdziuk, W. Kućko, Lublin 2020

Miejsce: Sala Barokowa, Opactwo Pobenedyktyńskie w Płocku

Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

21 października, godz. 17.30

Wieczór świadectw: Rzymskie spotkania ze św. Janem Pawłem II

Miejsce: Sala Biskupów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Organizator: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

22 października, godz. 17.00

Prelekcja Wandy Gołębiewskiej pt.: Ojczyzna jest Matką, której należy się miłość – rola matki w życiu św. Jana Pawła II w nawiązaniu do Jego twórczości poetyckiej.

Miejsce: siedziba Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (ul. K. Wielkiego 11 lok. 21 w Płocku)

Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

25 października, po Mszy św. o godz. 12.30

Koncert najpiękniejszych pieśni związanych z pontyfikatem św. Jana Pawła II w wykonaniu chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka. Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Miejsce: kościół parafii pw. św. Wojciecha w Płocku

Organizator: Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu

VIII Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli” skierowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych diecezji płockiej w nowej formule, w wersji on-line. Po raz pierwszy publiczność ma szansę zagłosować i przyznać nagrodę jednej z etiud prezentowanych w dniach od 20 do 31 października 2020 roku na stronie oraz Facebooku Książnicy Płockiej. Szczegóły: https://ksiaznicaplocka.pl/przeglad-zwykli-niezwykli-etiudy-o-swietych-i-blogoslawionych/    

Miejsce: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Organizatorzy: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Wydział Katechetyczny kurii Diecezjalnej Płockiej

Uwaga! Zmiana terminu wyjazdu na tamę we Włocławku!

Drodzy Siostry i Bracia! Jak zostało zapowiedziane, Msza św. za ojczyznę odbędzie się w poniedziałek, 19 października 2020 r., o godz. 18.00. Natomiast wyjazd na tamę przełożono na niedzielę, 18 października 2020 r. z uwagi na brak możliwości zamówienia autokaru w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Wyjazd na tamę we Włocławku odbędzie się 18 października, o godz. 15.00 własnymi samochodami z parkingu obok kościoła św. Jana Chrzciciela w Płocku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Fratelli Tutti

Poniżej zamieszczamy link do pełnej treści nowej papieskiej encykliki pt.: „Fratelli Tutti” – „Wszyscy jesteśmy braćmi”.

„Bardzo pragnę, abyśmy w tym czasie, w którym przyszło nam żyć, uznając godność każdej osoby ludzkiej, byli w stanie na nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie braterstwa” – napisał papież Franciszek, wyjaśniając powody dla których postanowił napisać swoją trzecią encyklikę „Fratelli tutti” – o braterstwie i przyjaźni społecznej. W dokumencie tym zachęca do refleksji, która mogłaby przynieść owoce w konkretnych realiach życiowych.

ENCYKLIKA FRATELLI TUTTI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
O BRATERSTWIE I PRZYJAŹNI SPOŁECZNEJ

https://archwwa.pl/wiadomosci/encyklika-fratelli-tutti-caly-tekst/