Wyróżnione

„Dziś otwórz im Niebo…”

W ostatnich dniach z głębokim bólem i smutkiem pożegnaliśmy Pana Andrzeja Głowackiego, jednego z założycieli i Prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w latach 1989 – 1991, oraz Pana Eugeniusza Malanowskiego, członka KIK-u, Dyrektora Cukrowni Borowiczki i wieloletniego Prezesa Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Będzie nam bardzo brakować ś.p. Panów Andrzeja i Eugeniusza – ludzi prawdziwie niezastąpionych, dobrych i wielkiej wiary. 

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Pana Eugeniusza Malanowskiego odbędzie się we wtorek 18 lutego, w kościele parafialnym pw. Maksymiliana Marii Kolbego („Na Górkach”) w Płocku, o godz. 12.30. 

Rodzinom i Bliskim naszych drogich Przyjaciół, których Pan wezwał do Swojej chwały, składamy wyrazy najgłębszego żalu i współczucia, zapewniając o naszej nieustającej modlitewnej pamięci.

znicz 2

Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania – będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna. O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych! Udziel duszom wiernych sług Twoich Andrzeja i Eugeniusza odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wyróżnione

Pielgrzymuj z KIK-iem!

Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku zaprasza wszystkich zainteresowanych:

w dniach 1-3 maja 2020 roku do udziału w wyjeździe pielgrzymkowo-turystycznym do Ogrodzieńca oraz do sanktuarium Matki Bożej Skałkowej we wsi Podzamcze. Zwiedzimy również Górę św. Anny, gdzie zatrzymamy się na nocleg, sanktuarium św. Jacka Odrowąża w Kamieniu Śląskim, Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej, Zamek w Mosznej, Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowice, Koźle, a także Gliwice, m.in. katedrę i Palmiarnię. Atrakcją wyjazdu będzie rejs po Kanale Gliwickim.

Wyjazd z Płocka zaplanowano na piątek 1 maja, o godz. 9.00.

skal

W dniach 8-11 lipca 2020 roku do udziału w wyjeździe pielgrzymkowo-turystycznym do Niemiec. W programie: zwiedzenie Bremy, Hamburga, Lubeki, Wismaru, Schwerinu. W drodze powrotnej pielgrzymujemy do Pięciu Braci Męczenników, miejscowości Święty Wojciech k. Międzyrzecza oraz klasztoru w Kazimierzu Biskupim.

brema

O szczegółach poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Prosimy o zapisy pod telefonem: 507 698 665. 

Wyróżnione

Orędzie Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego (11 lutego 2020)

8723726314_a9a669831e_k-1-1068x594

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28)

Drodzy braci i siostry,

1. Słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. Słowa te są wyrazem  solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i cierpieniem. Jakże wiele osób cierpi w ciele i na duchu! Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść do Niego: «przyjdźcie do mnie» i obiecuje ulgę i wytchnienie. «Kiedy Jezus to mówi, ma przed oczyma ludzi, których spotyka każdego dnia na drogach Galilei: wielu ludzi prostych, ubogich, chorych, grzeszników, znajdujących się na marginesie społeczeństwa z powodu ciężaru prawa i opresyjnego systemu społecznego… Ludzie ci zawsze uganiali się za Nim, aby słuchać Jego słowa — słowa, które dawało nadzieję!» (Anioł Pański, 6 lipca 2014).

W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje zaproszenie do chorych, uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że zależą całkowicie od Boga i, dotknięci ciężarem próby, potrzebują uzdrowienia. Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje miłosierdzie czylisamego siebie jako odnawiającą moc. Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą i które zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują całego człowieka, każdego z jego stanem zdrowia, nie odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć łagodności.

2. Dlaczego Jezus Chrystus żywi te uczucia? Ponieważ On sam uczynił się słabym, doświadczając ludzkiego cierpienia i otrzymując następnie pokrzepienie od Ojca. Faktycznie tylko ten, kto osobiście przeżywa to doświadczenie, będzie potrafił pocieszyć drugiego. Istnieje kilka poważnych form cierpienia: choroby nieuleczalne i przewlekłe, choroby psychiczne, schorzenia wymagające rehabilitacji lub opieki paliatywnej, różne niepełnosprawności, choroby wieku dziecięcego i podeszłego… Wobec nich czasami brakuje człowieczeństwa, dlatego konieczne jest spersonalizowanie podejścia do pacjenta, dodając do leczeniatakże opiekę w celu integralnego uzdrowienia człowieka. W chorobie czuje on bowiem, że zagrożona jest nie tylko jego integralność fizyczna, ale także wymiar relacyjny, intelektualny, uczuciowy i duchowy; i dlatego oprócz terapii oczekuje wsparcia, troskliwości, uwagi… jednym słowem miłości.Ponadto obok człowieka chorego jest jego rodzina, która cierpi i również potrzebuje pociechy i bliskości.

3. Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba stawia was w szczególny sposób pośród owych, “utrudzonych i obciążonych”, którzy przyciągają wzrok i serce Jezusa. Stąd wychodzi światło, które oświeca wasze chwile ciemności i nadzieja wobec waszego zniechęcenia. Jezus zaprasza was, abyście przyszli do Niego: «Przyjdźcie». W Nim bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej waszej “nocy” ciała i ducha, znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła.

W tym stanie na pewno potrzebujecie miejsca, aby się pokrzepić. Kościół chce być coraz bardziej i lepiej “gospodą“ Dobrego Samarytanina, którym jest Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu. W tym domu będziecie mogli spotkać ludzi, którzy, uzdrowieni miłosierdziem Bożym ze swojej słabości, będą umieli pomóc wam nieść krzyż, tworząc z własnych ran szczeliny, poprzez które ponad swoją chorobą można dostrzec horyzont i otrzymać światło i powietrze dla waszego życia.

W to dzieło przynoszenia ulgi chorym braciom wpisuje się działalność pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego, administracji placówek sanitarnych, wolontariuszy, którzy, wykonując swoje zadania zgodnie z kompetencjami, pozwalają odczuć obecność Chrystusa, który ofiaruje pociechę i troszczy się o chorą osobę, opatrując jej rany. Jednakże również oni są mężczyznami i kobietami nie pozbawionymi własnych słabości czy chorób. W odniesieniu do nich mają szczególne znaczenie słowa, że «otrzymawszy pokrzepienie i pocieszenie Chrystusa, jesteśmy z kolei wezwani, aby stać się pokrzepieniem i pocieszeniem dla naszych braci, poprzez postawę łagodności i pokory na wzór Mistrza» (Anioł Pański, 6 lipca 2014).

4. Drodzy pracownicy służby zdrowia, każda interwencja diagnostyczna, prewencyjna, terapeutyczna, badawcza, lecznicza i rehabilitacyjna skierowana jest do osoby chorego, gdzie rzeczownik “osoba” zawsze pojawia się przed przymiotnikiem “chory”.Dlatego wasze działanie niech będzie stale nakierowane na godność i życie człowieka, bez jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze eutanazji, wspomaganego samobójstwa, zaprzestania podtrzymywania życia, nawet wtedy, gdy stan choroby jest nieodwracalny.

W obliczu sytuacji krytycznych i możliwej porażki nauk medycznych wobec przypadków klinicznych coraz bardziej problematycznych i wobec niekorzystnych diagnoz, jesteście wezwani do otwarcia się na wymiar transcendentny, który może ukazać najgłębszy sens waszej profesji. Pamiętamy, że życie jest święte i należy do Boga, dlatego jest nienaruszalne i nietykalne (por. Instr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 29-53). Życie ma być przyjmowane, chronione, szanowane i trzeba mu służyć od jego zaistnienia aż do śmierci: domagają się tego zarówno rozum, jak i wiara w Boga autora życia. W niektórych przypadkach sprzeciw sumienia pozostaje dla was koniecznym wyborem, aby pozostać wiernymi waszemu „tak” dla życia i osoby. W każdym razie wasz profesjonalizm ożywiany chrześcijańską miłością, będzie najlepszą formą służby wobec podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do ​​życia. Nawet wówczas, kiedy nie będziecie w stanie wyleczyć, zawsze będziecie mogli otoczyć opieką za pomocą gestów i procedur, które przynoszą ulgę i wytchnienie pacjentowi.

Niestety, w niektórych kontekstach wojny czy konfliktu zbrojnego atakuje się personel medyczny i placówki, które zajmują się przyjmowaniem i leczeniem chorych. W niektórych miejscach również władza polityczna próbuje manipulować pomocą medyczną na swoją korzyść, ograniczając autonomię prawną przysługującą profesji medycznej. W rzeczywistości, atakowanie tych, którzy poświęcają się służbie cierpiącym członkom społeczeństwa, nikomu nie przynosi pożytku.

5. W tym XXVIII Światowym Dniu Chorych myślę o wielu braciach i siostrach, którzy na całym świecie nie mają dostępu do leczenia, ponieważ żyją w biedzie. Zwracam się zatem do instytucji opieki zdrowotnej i rządów wszystkich krajów świata, aby mając na uwadze aspekt ekonomiczny, nie zaniedbywały sprawiedliwości społecznej. Ufam, że łącząc zasady solidarności i pomocniczości, zostanie podjęta współpraca dla zapewniania wszystkim dostępu do odpowiedniej opieki medycznej w celu ochrony i odzyskiwania zdrowia. Z serca dziękuję wolontariuszom, którzy oddają się służbie chorym, uzupełniając w wielu przypadkach braki strukturalne i odzwierciedlając poprzez gesty czułości i bliskości obraz Chrystusa Dobrego Samarytanina.

Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam wszystkich, którzy dźwigają ciężar choroby wraz z ich rodzinami, a także wszystkich pracowników służby zdrowia. Wszystkich z czułością zapewniam o bliskości w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 3 stycznia 2020 r.,
we wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

Franciszek

Wyróżnione

Uroczystości na cześć św. Tomasza z Akwinu w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku serdecznie zaprasza kapłanów, siostry zakonne oraz osoby świeckie w dniu 28.01.2020 o godz. 17.00 na wykład okolicznościowy z okazji Uroczystości Św. Tomasza z Akwinu pt.: „CZY EUROPA BEZ BOGA? MIĘDZY SEKULARYZMEM A NOWĄ EWANGELIZACJĄ”. Wykład wygłosi  ks. prof. dr hab. dr h.c. Janusz Mariański. 

tomasz

Wyróżnione

KIK zaprasza: Borys Godunow

W dniu 15 marca 2020 Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku zaprasza wszystkich zainteresowanych na spektakl ,,Borys Godunow” do Teatru Polskiego w Warszawie. Koszt wyjazdu – 135 zł. 

god

Peter Stein, 82-letni niemiecki reżyser, przed laty twórca monumentalnych, politycznych spektakli, które zmieniały myślenie o teatrze, dziś jest piewcą teatru klasycznego. Wystawiony w warszawskim Teatrze Polskim, z niemal 50-osobową obsadą, „Borys Godunow” Puszkina jest kopią przedstawienia, które zrealizował cztery lata temu w moskiewskim Teatrze Et Cetera. „Borys Godunow” to napisana z szekspirowskim rozmachem i filmową niemal narracją historia z przełomu XVI i XVII w., cara, który doszedł do władzy w wyniku mordu siedmioletniego prawowitego następcy tronu. I przez konsekwencje tego grzechu (oraz podającego się za cudem uratowanego carewicza zbiegłego mnicha, wspieranego w swoich roszczeniach do tronu przez polskich magnatów i ich wojska) został zniesiony.

Aleksander Puszkin, Borys Godunow, reż. Peter Stein, Teatr Polski w Warszawie

Wyróżnione

Owoce i kwiaty płockiej ekumenii

Jesteśmy na półmetku tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Gość Płocki publikuje szczegółowe relacje z każdego dnia tego wyjątkowego czasu w życiu naszej Wspólnoty, spędzonego razem z Siostrami i Braćmi w wierze. 

433246_mIH5_O23A9997_98

Żyjmy ekumenią 

https://plock.gosc.pl/doc/6113324.Zyjmy-ekumenia

Nawet róża jest ekumeniczna 

https://plock.gosc.pl/doc/6116902.Nawet-roza-jest-ekumeniczna

Bp Libera: nasza ekumenia jest świadectwem przed całym światem

https://plock.gosc.pl/doc/6116914.Bp-Libera-nasza-ekumenia-jest-swiadectwem-przed-calym-swiatem

Życzliwymi bądźmy… naprawdę

https://plock.gosc.pl/doc/6120057.Zyczliwymi-badzmy-naprawde

Ekumeniczne odkrywanie słowa Bożego

https://plock.gosc.pl/doc/6121058.Ekumeniczne-odkrywanie-slowa-Bozego

Kochaj Eucharystię, a przybliży się jedność

https://plock.gosc.pl/doc/6124410.Kochaj-Eucharystie-a-przyblizy-sie-jednosc

Wiara jest próbą dla naszej dobroci i życzliwości

https://plock.gosc.pl/doc/6124414.Wiara-jest-proba-dla-naszej-dobroci-i-zyczliwosci

Ekumenizm jak chleb powszedni

https://plock.gosc.pl/doc/6126605.Ekumenizm-jak-chleb-powszedni

20200118_192502

20200118_193912

 

Wyróżnione

Charyzmat Jedności płockiego KIK-u

«Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch» (1 Kor 12, 4).

W styczniu, miesiącu, w którym w Kościele Katolickim obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, pochylmy się nad charyzmatem JEDNOŚCI, który jest jednym z największych darów i przymiotów płockiego KIK-u. 

Modlitwa-arcykapłańska

Od początków istnienia Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku włączał się z żarliwością i zaangażowaniem w dzieło jedności chrześcijan oraz dialogu z innymi wyznaniami. Charyzmat JEDNOŚCI rozumiany jest więc jako jedność w Klubie, w stosunku do innych wspólnot, w Kościele, pomiędzy wszystkimi konfesjami chrześcijańskimi, dążenie do dialogu z wyznawcami innych religii oraz pokój pomiędzy wszystkimi ludźmi na ziemi. O tyle możemy uważa i ufać, że jesteśmy poddani działaniu Ducha Świętego, o ile będziemy trwali na drodze jedności, Duch Święty jest bowiem zasadą jedności Kościoła. Dążenie do jedności z chrześcijanami innych Kościołów realizuje się przez popieranie wysiłków ekumenicznych; wreszcie dążenie do jedności z całym światem, ze wszystkimi ludźmi poprzez ewangelizację oraz posługę – diakonię wyzwolenia i miłosierdzia.

„[…] charyzmat jedności […] poszerza tak bardzo cenny krąg światła, jaki przez wieki bije z kart Ewangelii”

bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Dla nas, katolików, którzy od ponad 30 lat budują jedność w Płocku, jest ona posłuszeństwem wobec Trójcy Świętej, urzeczywistnienie Arcykapłańskiej Modlitwy Chrystusa w przededniu ofiary krzyżowej: „Ojcze Sprawiedliwy! Spraw, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, i aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. W roku 1997 we Wrocławiu św. Jan Paweł II mówił, że z tej modlitwy wynika nie tylko obowiązek dążenia do jedności, ale także odpowiedzialność wobec Boga i Jego zamysłu. Uczniowie Chrystusa mają tworzyć doskonałą, widzialną jedność, ażeby świat widział w nich czytelny znak dla siebie. Jedność chrześcijan ma więc to zasadnicze znaczenie, że świadczy o wiarygodności posłannictwa Chrystusa, objawia miłość Ojca w stosunku do Niego i do Jego uczniów. Dlatego właśnie ta jedność, najwyższy dar Trójcy Przenajświętszej, jest zarazem największą powinnością wszystkich wyznawców Chrystusa.

Wszyscy jesteśmy grzeszni. Dlatego wiele nas dzieli, nie mamy wspólnoty Eucharystycznej – jak zapisane zostało w dokumentach II Soboru Watykańskiego, „brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Sobór też uczy, że Ekumenizm jest koniecznie potrzebny do odnalezienia pełni katolickości – powszechności Kościoła Jezusa Chrystusa, do odbudowania jedności między wszystkimi istniejącymi Kościołami i wspólnotami.

Czy są to tylko słowa i pobożne życzenia? Czy są jakiekolwiek postępy na ciernistej drodze pojednania? U progu 3. Tysiąclecia  podpisano Deklarację o wzajemnym uznaniu Chrztu Świętego. Chrzest stał się znakiem jedności. Co poza tym?

Dogmaty, doktryny, niuanse  – wiele nas dzieli, wiele jest do zrobienia, wiele spraw w kolejce błagań do Ducha Świętego. Tymczasem, Bóg działa sobie znanymi drogami, i już nie tylko w samym Tygodniu modlitw o jedność duchowni czterech chrześcijańskich wspólnot, istniejących w Płocku, uczestniczą we wspólnych Eucharystiach, planują wspólne działania i inicjatywy. Spotykamy się m.in. podczas obchodów Ekumenicznego Dnia Stworzenia, Wigilii miejskiej, Dnia Światowej Modlitwy Kobiet, powstał kobiecy komitet ekumeniczny,  my się po prostu… przyjaźnimy! Witamy się na ulicach z uśmiechem i dobrym słowem, korespondujemy, podziwiamy piękne ogrody i zdobienia świątyń, a jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz Mariawitów obrzucano obelgami… Działania te nie są naszą, prywatną inicjatywą, lecz wykonaniem woli Chrystusa, wytycznych II Soboru Watykańskiego, Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski oraz biskupa płockiego.

A może Boża wola sięga też tam, gdzie nie potrafi sięgnąć nasza ograniczona wyobraźnia? Powiedział bowiem: „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz”. Spotykamy się więc również w odbudowanej z ruin synagodze – pamiątce po Żydach, którzy stanowili kiedyś większość mieszkańców Płocka, spotykamy się z okazji Dnia Islamu, rozmawiamy, dyskutujemy…

PO CO? Bo każda wojna zaczyna się tam, gdzie kończy się dialog, normalna wymiana zdań i zwykłej ludzkiej uprzejmości. Po to, że wojny na tle religijnym i kulturowym toczą się od tysięcy lat, również i dziś! Po to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego! Wierzmy w to, co On mówi do nas! Dlatego ważne jest, aby arcykapłańska modlitwa Jezusa nieustannie wspierała nas w naszym chrześcijańskim powołaniu.

Jak smakuje płocka jedność według KIK-u? Smakuje jak wiara, miłość, nadzieja i miłosierdzie – nieskończone Miłosierdzie Boga, który może wszystko i, jak mówi Benedykt XVI, nakazuje nam kontemplować Trójcę Świętą i modlić się o jedność wśród Jego uczniów –  nie o byle jaką jedność, lecz o taką, która oparta jest na miłości.

http://krdp.fm/22103-2/ 

Wyróżnione

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

KURIA DIECEZJALNA * PARAFIA PRAWOSŁAWNA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO * PARAFIA EWANGELICKA * PARAFIA KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW * KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ * KOŁO NAUKOWE I KOŁO MISYJNE WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU zapraszają do udziału TYGODNIU MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28, 2)

multi-cultural-hand-stack.jpg

17 stycznia, piątek, godz. 17.30OBCHODY XXIII DNIA JUDAIZMU W PŁOCKU POD HASŁEM: „PAMIĘTAJ O DNIU SZABATU, ABY GO NALEŻNIE ŚWIĘTOWAĆ” (Wj 20, 8). Nabożeństwo biblijne i modlitwa za naród żydowski. Przewodniczy ks. kan. dr Andrzej Leleń, wykładowca WSD. Kaplica WSD 

* * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * 

Sobota, 18 stycznia Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę

godz. 18.00EUCHARYSTIA NA ROZPOCZĘCIE TYGODNIA EKUMENICZNEGO z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów. Przewodniczy ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor WSD, homilia – ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej. Kościół św. Jana Chrzciciela 

Niedziela, 19 styczniaOświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa

godz. 13.00EUCHARYSTIA o zjednoczenie chrześcijan z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów, transmitowana przez TVP Polonia. Przewodniczy i homilię głosi Biskup Płocki Piotr Libera. Bazylika katedralna płocka 

Poniedziałek, 20 styczniaNadzieja: nikt z was nie zginie

godz. 18.00EUCHARYSTIA PAMIĘCI O ZMARŁYCH „LUDZIACH EKUMENII” Z NASZYCH KOŚCIOŁÓW W 2019 ROKU. Przewodniczy i homilię głosi ks. prof. Henryk Seweryniak. Kościół św. Jana Chrzciciela

Wtorek, 21 stycznia Zaufanie: nie bój się, wierz

godz. 17.00NABOŻEŃSTWO EWANGELICKIE. Przewodniczy ks. Szymon Czembor, homilia – ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej. Kościół Ewangelicki, ul. Kazimierza Wielkiego 39

Środa, 22 styczniaPokrzepienie: połam chleb na drogę

godz. 17.00EUCHARYSTIA O ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAN. Przewodniczy i homilię głosi ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Płockiej Kurii Diecezjalnej. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku

Czwartek, 23 styczniaGościnność: okaż życzliwość

godz. 17.00WIECZERNIA. NIESZPORY PRAWOSŁAWNE. Przewodniczy ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, homilia – ks. dr Jarosław Kwiatkowski – moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego. Ekumeniczny Wieczór Kolęd. Cerkiew Prawosławna, ul. Kościuszki 18

Piątek, 24 stycznia Nawrócenie: przemień serce i umysł

godz. 17.00MSZA ŚW. W MARIAWICKIEJ ŚWIĄTYNI MIŁOSIERDZIA I MIŁOŚCI          z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów. Przewodniczy bp Karol M. Babi, Biskup Naczelny Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, homilia – bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ul. Kazimierza Wielkiego 27

Wyróżnione

Królewskie świętowanie KIK-u

„Wieczorem Królewskim”, czyli dorocznym spotkaniem świąteczno-noworocznym Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, zainaugurowano 33 rok jego działalności. Spotkaniu, które tradycyjnie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym, przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. „Potrzebujemy duchowych piorunochronów” – zwrócił się do członków stowarzyszenia, relacjonując miniony pobyt w eremie kamedulskim pod Krakowem.

3 krule

„Wieczór Królewski” jest spotkaniem o bogatej tradycji, organizowanym na początku nowego roku, w wigilię uroczystości Trzech Króli, skąd pochodzi nazwa spotkania.

Na początku spotkania gości powitała dr Halina Świstak, wieloletnia prezes płockiego KIK-u.  Zaznaczyła, że trwając wciąż w radości Bożego Narodzenia stowarzyszenie poprzez śpiew kolęd „oddaje cześć nowo narodzonemu Jezusowi, który rodząc się w żłóbku chce przywrócić ludzkie życie do pierworodnej wspaniałości. Za papieżem Franciszkiem powtórzyła, że Jezus „jest jakby żywą Ewangelią”.

Tradycyjnie w Wieczorze Królewskim uczestniczył biskup płocki Piotr Libera. Opowiedział o pustelni kamedulskiej na Srebrnej Górze pod Krakowem, w której spędził ostatnie pół roku, zbudowanej w 1604 r., za czasów Zygmunta III Wazy na Srebrnej Górze, z fundacji marszałka koronnego Mikołaja Wolskiego. To on sprawił, że kameduli przyjechali z Włoch do Polski.

– Mikołaj Wolski upatrzył sobie na erem teren pokryty litą skałą, na porośniętym lasem wzgórzu. Nie był jednak właścicielem tego terenu – należał on do starosty Lubomirskiego. Lubomirski nie zamierzał jednak się go pozbywać. Wolski poradził sobie fortelem. Urządził wielką kolację na cześć Lubomirskiego, w czasie której potrawy podawano na srebrnej zastawie. Na koniec kolacji Lubomirski był tak ujęty gościnnością Wolskiego, że mu uległ i oddał teren eremitom kamedułom. W zamian Wolski podarował mu srebrną zastawę – stąd nazwa Srebrna Góra – relacjonował bp Libera.

W eremie mieszka na stałe dziesięciu zakonników: trzech ojców, czterech braci, trzech nowicjuszy. Ich średnia wieku, to 40 lat. Przeor Mateusz spodziewa się kolejnych kandydatów, choć wiadomo, że nie wszyscy radzą sobie z surowością kamedulskiego życia.

– Wyznacznikiem ich życia jest samotność, milczenie, cisza absolutna. Mają oni permanentny post, który w Adwencie i Wielkim Poście jest jeszcze zaostrzony. To zakon tylko dla mężczyzn. Kobiety mogą przekroczyć progi eremu dwanaście razy w roku, w święta maryjne, co zapisał marszałek fundator. Drugi z eremów w Polsce znajduje się w Bieniszewie koło Konina – opowiadał ordynariusz diecezji płockiej.

Przypomniał też słowa kard. Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego, odnoszący się do eremu Srebrnej Góry. Kardynał powiedział wtedy, że kameduli się piorunochronem, który przez wieki chronił miasto i jego mieszkańców.

Hierarcha życzył członkom KIK błogosławieństwa Bożego na nowy rok, który ma dwóch wielkich przewodników: św. Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego, przyszłego błogosławionego, który urodził się w Zuzeli na terenie dawnej diecezji płockiej.

W „Wieczorze Królewskim” licznie wzięli udział członkowie i sympatycy KIK. W programie Wieczoru Msza św. w seminaryjnej Kaplicy Dobrego Pasterza, agapa, kolędowanie i przedstawienie w wykonani dzieci. Wykonawcami byli Aleksandra Ners, chór Tibi Cantamus z parafii św. Krzyża w Płocku oraz dzieci i młodzież z parafii Dąbrowa, którzy wykonali „Oratorium Niepokalanej”.

Źródło: https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2020/012020/klub-inteligencji-katolickiej-rozpoczal-33-rok-dzialalnosci  
Wyróżnione

Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej

10-22 października 2019 r. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”

10 października. 9.00 Bazylika Katedralna. Msza św. wotywna ku czci bł. Leona Wetmańskiego, biskupa i męczennika. Homilia: ks. dr Wojciech Kućko. Modlitwa przy pomniku Błogosławionego: ks. Łukasz Nowak. Organizatorzy: Leonianum – Piękne życie, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Parafia Katedralna w Płocku

11 października. 19.00 Sala koncertowa PSM (ul. Kolegialna 23). Koncert „Perła klasyki”. Program: L. van Beethoven: Uwertura do baletu „Twory Prometeusza” op. 43, I Koncert fortepianowy C-dur op. 15, V Symfonia c-moll op. 67. Wykonawcy: Ilya Maximov – fortepian, Michał Dworzyński – dyrygent. Bilety w cenie 30 zł do ceny w kasie POS lub na http://www.bilety24.pl. Organizator: Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego w Płocku

12 października. 8.30 Szkoły Katolickie w Płocku (ul. Nowowiejskiego 2). Forum Ruchów i Stowarzyszenie Katolickich Diecezji Płockiej. Organizator: Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszenie Katolickich. 16.30 Parafia pw. Jana Chrzciciela w Płocku. Koncert zespołu „Mocni w Duchu” w ramach Forum Ruchów i Stowarzyszenie Diecezji Płockiej.  Organizatorzy: Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszenie Katolickich, Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej

13 października. XIX Dzień Papieski „Wstańcie, chodźmy!” 10.00 Bazylika Katedralna. Msza św. inaugurująca rok akademicki wyższej uczelni z Diecezji Płockiej. Przewodniczy biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II. 17.30 Bazylika Katedralna. Różaniec fatimski i Msza św. w 102. rocznica zakończenia objawień fatimskich. 19.00 Bazylika Katedralna. XVII Międzynarodowy Festiwal „Płockie Dni Muzyki Chóralnej”. Chór Mieszany „Dzwon” Wydziału Sztuki im. Anatolija Awdijewskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanova w Kijowie, Galina Sawczuk – dyrygent. W programie utwory dawnych i współczesnych kompozytorów ukraińskich, m.in .: D. Bortańskiego, K. Stetsenki i M. Łeontowycza. Organizatorzy: Chór Pueri et Puellae Cantores Plocences, Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, Parafia Katedralna w Płocku. 20.15 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku. Nabożeństwo Fatimskie. Organizatorzy: Ks. rektor Tomasz Brzeziński, Siostry ze słońca Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku

15 października. 17.00 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Msza św. w Dniu Dziecka Utraconego. Przewodniczy: ks. dr Wojciech Kućko. Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej

16 października. 11.00 VII Bieg Papieski od Placu Celebry do pomnika św. Jana Pawła II w 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Organizator: Akcja Katolicka Diecezji Płockiej.  15.00 Leonianum – Piękne życie (Sikórz 83A, 09-413 Sikórz). Dzień Służby Zdrowia. Wykład „Nieznani Patroni Służby Zdrowia”: ks. dr Wojciech Kućko. Organizatorzy: Leonianum – Piękne Życie, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. 17.00 Książnica Płocka (Płock, ul. Kościuszki 6). Promocja książki biograficznej autorstwa Witolda Wybulta „Dziennik indyjski” o ks. Marianie Batogowskim (1916–1982), kapłanie i misjonarzu diecezji płockiej, z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Organizator: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

17 października. 17.00 Towarzystwo Naukowe Płockie (Płock, Pl. Narutowicza 8). Spotkanie z cyklu „Ludzie dialogu w Płocku po 1989 r.” Poświęcone ks. prof. Lechowi Grabowskiemu – więźniowi Dachau i twórcy Muzeum Diecezjalnego. W uwzględnieniu: ks. Tadeusz Kozłowski, ks. Stefan Cegłowski, Ewa Jaszczak, Włodzimierz Szafrański. Prowadzenie: ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, Sekcji Dialogu TNP.
Organizator: Sekcja Dialogu Towarzystwa Naukowego Płockiego

18 października. 9.00 Wojskowa Komenda Uzupełnień (ul. Kilińskiego 12 w Płocku). Akcja krwiodawstwa „Niepodległą mamy we krwi”. Organizator: Klub HonorowychDawców KrwiLegion Oddział Płock. 18.00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (ul. Medyczna 19). Święto św. Łukasza, Ewangelisty – Dzień Służby Zdrowia. Referat ks. dr. Łukasza Zdunkiewicza „Św. Łukasz Ewangelista i przesłanie Jezusa, które zawarł w swoich pismach ”. Msza św. w kaplicy szpitalnej.
Organizatorzy: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy w Płocku, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej

19 października. 15.00 Kościół Jana Chrzciciela w Płocku. Msza św. z okazji 35. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przewodniczy: ks. inf. prof. Wojciech Góralski. Po Mszy św. wyjazd autokarami na tamę do Włocławka – miejsca męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej

20 października. 12.30 Parafia pw. św. Józefa w Płocku. Wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Organizatorzy: Parafia pw. św. Józefa w Płocku, Zarząd NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

21 października. 18.30 Kolegiata św. Bartłomieja w Płocku. Prelekcja prof. Grzegorza Łęcickiego „Miłość i szczęście w nietrwałym świecie. Drogi i bezdroża miłości małżeńskiej i rodzinnej”. Promocja książek prelegenta. Organizatorzy: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. 18.30 Bazylika Katedralna w Płocku. „Śpiewy gregoriańskie ku czci Najświętszej Maryi Panny” w wykonaniu Gliwickiego Zespołu Chorałowego pod dyrekcją ks. Adama Kozaka. Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej

22 października. 18.00 Parafia św. Wojciecha w Płocku. Świętowanie wspólnot parafialnych Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. Łukasza Ewangelisty. Organizator: Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej

Wyróżnione

III Ekumeniczna Modlitwa o Ochronę Stworzenia

https://plock.gosc.pl/doc/5840004.W-Plocku-po-raz-trzeci-modlitwa-w-ogrodach

Z okazji Światowego Dnia Modlitwy o ochronę Świata Stworzonego, ustanowionego przez papieża Franciszka, chrześcijanie z różnych Kościołów modlili się w Płocku o ochronę dzieła stworzenia.

891512_erpx_IMG_2217_98

– O Panie, racz zatrzymać nasze zgubne wpływy na przyrodę, zahamuj błędne działania, przyjdź nam i wszystkim istotom na ziemi z pomocą. Niech nasze kamienne serca staną się sercami żywymi, abyśmy mogli zrozumieć nasze błędy i pojąć, jak możemy je naprawić – wybrzmiało w mariawickich ogrodach, przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości. Uczestnicy spotkania wspólnie odmówili również modlitwę „Ojcze nasz”.

Wyróżnione

VII Płockie Dni Żydowskie

VII Płockie Dni Żydowskie: wernisaż wystawy „Bo nie wszystko ma kres. Fotografie płockich Żydów” Grzegorza Chabowskiego. 3 września, godz. 18. Muzeum Żydów Mazowieckich Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ul. Kwiatka 7. Grzegorz Chabowski jest płocczaninem i entuzjastą historii Płocka. Poprzez swoją wystawę fotograficzną chce zaprezentować wycinek wielowiekowej bytności Żydów w Płocku. Będzie więc np. fotografia z 1915 roku, prezentująca wnętrze dużej płockiej synagogi. Również zdjęcia z okresu II Rzeczpospolitej, II wojny światowej, powojennej obecności ocalałych Żydów w ich rodzinnym mieście. Będą też fotografie współczesne, uwieczniające powroty dawnych mieszkańców. – Unikatowe zdjęcia, pośród nich są dotąd niepublikowane, dokumenty, noty biograficzne i wspomnienia dają niezwykły wyraz pamięci o naszych dawnych współmieszkańcach – podkreśla Grzegorz Chabowski. Wystawę będzie można oglądać do 17 listopada br. Wstęp bezpłatny.

VII Płockie Dni Żydowskie: premiera sztuki teatralnej „Trudniej zapomnieć” Sylwii Krawiec i Szymona Cempury na podstawie książki „Jak tropione zwierzęta” Heleny Bodek. 
4 września, godz. 18. Muzeum Żydów Mazowieckich Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ul. Kwiatka 7. Tytuł spotkania jest powieleniem tytułu wspomnień Heleny Bodek (Chaji Cynamon) opublikowanych przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie w 1993 roku. Fabułę książki tworzy niezwykle realistyczny, poruszający opis losu żydowskich mieszkańców Żychlina podczas II wojny światowej. Wydarzenia przenoszą czytelnika w realia nie tylko żychlińskiego getta, także do Płocka, Gąbina, Strzegowa czy Raciąża. Skrupulatny przekaz, interesująca narracja oraz przeraźliwy obiektywizm autorki czynią ten utwór wyjątkowym. Sztuka zostanie zaprezentowana w ramach cyklu „Choćby jedno życie, choćby kromka chleba” organizowanego razem z działem historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Wstęp bezpłatny.

VII Płockie Dni Żydowskie: płocki wieczór poezji „Przywróć rzeczom blask utracony” w wykonaniu Mai Komorowskiej. 5 września, godz. 18. Muzeum Żydów Mazowieckich Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ul. Kwiatka 7. Maja Komorowska jest aktorką teatralną i filmową, znaną choćby z filmów: „Wesele” i „Panny z Wilka” Andrzeja Wajdy, „Dekalog I” Krzysztofa Kieślowskiego, „Cwał” i „Bilans kwartalny” Krzysztofa Zanussiego. Przez wiele lat była profesorem na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jest laureatką wielu nagród i odznaczeń, w 2011 roku została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz działalności dydaktycznej”. W Muzeum Żydów Mazowieckich będzie recytowała wiersze wybitnych polskich poetek i poetów, m.in. Czesława Miłosza, Icyka Mangera, Zbigniewa Herberta, Juliana Tuwima, Zuzanny Ginczanki, Bolesława Leśmiana, Władysława Broniewskiego. Oprawę muzyczną zapewnią Katarzyna Skrzypczak (klarnet), Monika Przestrzelska (piano), Magdalena Kotarska (śpiew), Maciej Przestrzelski (skrzypce). Wykonają muzykę autorstwa Władysława Szpilmana, Witolda Lutosławskiego i Szymona Laksa. Wstęp bezpłatny.

VII Płockie Dni Żydowskie: koncert „AHAVAT OLAM – Wieczna Miłość. Najpiękniejsze pieśni hebrajskie świąt żydowskich” w wykonaniu Anny Riveiro i Anny Hajduk. 6 września, godz. 18. Muzeum Żydów Mazowieckich Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ul. Kwiatka 7. Anna Riveiro jest wokalistką, trenerką głosu, gitarzystką, producentką muzyczną i pierwszą kobietą-kantorem w Polsce, uważaną za mistrzynię pieśni sefardyjskich. Razem z pianistką Anną Hajduk wystąpią w Muzeum Żydów Mazowieckich i wykonają unikatowy, oryginalny i mało znany w Polsce repertuar wokalno-instrumentalnej muzyki żydowskiej, komponowanej do tradycyjnych tekstów liturgicznych związanych z tzw. Wielkimi Świętami: Rosz Haszana (Nowy Rok) i Jom Kipur (Dzień Pojednania). Koncert uzupełnią pieśni i modlitwy na Szabat wykonywane w domach i w synagodze. – Chcemy podzielić się piękną muzyczną tradycją żydowską, którą ocalamy od zapomnienia. Stworzyć atmosferę modlitwy, emocji i osobistego spotkania – zaznaczają bohaterki wieczoru. Bezpośrednio po koncercie zapraszamy na dziedziniec MŻM na degustację potrawy żydowskiej. Wstęp bezpłatny.

Koncert „Szalom na wyszogrodzkim rynku”. Wyszogród, Rynek, 7 września, godz. 18 – 22. Koncert „Szalom na wyszogrodzkim rynku” odbędzie się w zachowanej scenerii dawnego sztetla, kiedyś było to miejsce spotkań wielu kultur. Tu przenikały się wzajemnie zwyczaje żyjących obok siebie Polaków, Niemców a przede wszystkim Żydów, uzupełniane obyczajami odwiedzających miasto ludzi Wisły. Przed II wojną światową w samym miasteczku mieszkało ponad 70 % Żydów, sąsiedztwo to skutkowało wzajemnym przejmowaniem czasami nawet drobnych fragmentów życia codziennego. Dlatego i w żydowskiej muzyce ludowej poza elementami oryginalnymi dają się zauważyć wpływy muzyki narodów, wśród których żyli. Zawód klezmera często przechodził z pokolenia na pokolenie, dla wielu był sposobem na życie, muzycy ci grywali przy różnych okazjach często też na przedwojennych polskich weselach. Stąd jeszcze dziś w muzyce ludowej daje się słyszeć nuty, które przypominają to sąsiedztwo. Koncert poprowadzi pani Teresa Wrońska kierownik muzyczny w Teatrze Żydowskim w Warszawie, a także aktorka teatralna i kabaretowa. Opowie o żydowskim poczuciu humoru. Bowiem, w tym nieistniejącym świecie, obok muzyki żart i anegdota, były czymś zwykłym, codziennym, jednym z elementów barwnego, wielonarodowego polskiego krajobrazu. W programie występy zespołów Jarmuła Band, Magda Brudzińska i Rzeszów Klezmer Band.

Wyróżnione

Zaproszenie do Lublina, Chełma, Zamościa

Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku zaprasza na wyjazd pielgrzymkowo – turystyczny w dniach 23 – 25 sierpnia 2019 r. do Chełma, Zamościa, Lublina, Kozłówki, Wąwolnicy, Kazimierza. 

wowo

Koszt wyjazdu – 380 zł (obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie każdego uczestnika, noclegi w hotelu Relax w Lublinie, śniadania, obiadokolacje, koszt wynajęcia autokaru, a także wejście i opłacenie przewodników w czterech muzeach oraz podczas zwiedzania w Chełmie i Zamościu).

23 sierpnia 2019 r., godz. 16.20 – wyjazd z dawnego dworca PKS przy Al. Jachowicza

24 sierpnia 2019 r. – Chełm, Zamość, Lublin 

25 sierpnia 2019 r. – Kozłówka, Wąwolnica, Kazimierz

CHEŁM. Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie zbudowana została w XVIII w. jako chełmska katedra unicka, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny. Pod prezbiterium i transeptem znajdują się krypty grobowe biskupów chełmskich greckokatolickich. W ołtarzu głównym umieszczona jest replika cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej (Chełmska Ikona Matki Bożej) z 1938 r., „Ukrzyżowanie” i „Święty Onufry” Franciszka Smuglewicza. Bazylika jest siedzibą Chełmskiej Kapituły Kolegiackiej. Na Górze Chełmskiej, w pobliżu katedry, znajduje się piękny Ogród RóżańcowyCerkiew św. Jana Teologa do dzisiaj pełni rolę centrum prawosławia na ziemi chełmskiej. Obecnie ilość ludności prawosławnej szacuje się na ok. 100 rodzin. Po II wojnie światowej przeprowadzano remonty obiektu (w 1949 i 1990 r.) oraz renowację ikonostasu (w latach 1991-1993). W roku 1999 władze Chełma ufundowały iluminację cerkwi. Szczególnie cennym zespołem zabytkowym w Chełmie jest usytuowany w centrum miasta kompleks budowli popijarskich. Główny obiekt to późnobarokowy KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ROZESŁANIA ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW, który powstał w latach 1753-1763 i należy do najpiękniejszych zabytków Lubelszczyzny. Wśród fundatorów znaleźli się hetman polny koronny Wacław Rzewuski oraz Andrzej i Marianna z Radzymińskich Wolscy. Autorem projektu świątyni jest Paweł Fontana. Budową kierował Tomasz Rezler, a na wystrój wnętrza składają się rzeźby i elementy drewniane autorstwa Michała Filewicza, obrazy Szymona Czechowicza oraz polichromia Józefa Mayera, nadwornego malarza króla Polski Augusta III. Piękno świątyni uzupełniają dwie figury, ustawione przed frontem kościoła, przedstawiające patrona pijarów św. Józefa Kalasantego i Matkę Boską Łaskawą. Przed świątynią postawiono kamień poświęcony Mariannie Wolskiej.

ZAMOŚĆ. Całe stare miasto jest renesansowe, a w rynku bije jego „serce” – ratusz z pięknymi schodami. Ogromne wrażenie robią kamienice, szczególnie trzy „ormiańskie” z pięknymi zdobieniami. Rynek u dołu opasany jest podcieniami, a u góry – renesansowa Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu. Obecny, późnobarokowy ołtarz z II połowy XVIII w., zastąpił pierwszy, wczesnobarokowy, który przewieziono do Tarnogrodu. Znajdują się przy nim cztery kolumny, pomiędzy dwiema z nich umieszczony jest główny obraz, przedstawiający Św. Tomasza Apostoła, klękającego przy zmartwychwstałym Jezusie, a na bocznych ścianach prezbiterium 4 inne, ukazujące patrona kościoła. Na ołtarzu – srebrne tabernakulum rokokowe z połowy XVIII wieku. Wewnątrz znajduje się 9 kaplic, po 4 w obu niższych nawach bocznych, oraz jedna przy prezbiterium. Poszczególne kaplice, bogate w cenne obiekty, ołtarze, obrazy, poświęcone są różnym postaciom i osobom. W nawach bocznych: kaplica Zamoyskich pw. Przemienienia Pańskiego (Ordynacka), malowidło „Przemienienie Pańskie” oraz mniejsze portrety założyciela miasta i jego syna Tomasza oraz nagrobek z rzeźbami XIV ordynata – Tomasza F. Zamoyskiego.

LUBLIN. Noclegi i poranna Msza św. W programie: zwiedzanie Starego Miasta (bramy Krakowska i Grodzka), Zamku, w tym zamkowej Kaplicy Trójcy Świętej, która jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce. Na jej plafonie znajdują się wizerunki Archaniołów, a nad ołtarzem – sceny „Pojmanie Chrystus”, „Sądu Sanhedrynu”, „Eliasza na pustyni” oraz odwzorowania cudów Chrystusa: „Śmierć ubogiego Łazarza” i „Uzdrowienie człowieka z uschniętą ręką”. Spacer po Krakowskim Przedmieściu do lubelskiego Klasztoru Kapucynów – kościół  pw. św. Piotra i Pawła.

KOZŁÓWKA. Kozłówka leży w 9 km na zachód od Lubartowa. 16 maja 2007 roku zespół pałacowo-parkowy został wpisany na listę Pomników historii. Pałac Zamoyskich zbudowany został w latach 1736-1742 przez wojewodę chełmińskiego Michała Bielińskiego, zaprojektowany prawdopodobnie przez włoskiego architekta Józefa II Fontanę. Wnętrza pałacu zachowały autentyczny wystrój z przełomu XIX wieku i XX wieku w tym: neobarokowe i neoregencyjne plafony, piece z miśnieńskich kafli, marmurowe kominki, dębowe parkiety,  kolekcja malarstwa, mebli, rzeźb, luster, kobierców, porcelany, złoconych brązów i sreber. Wnętrza są autentyczne i doskonale utrzymane. W budynku dawnej powozowni znajduje się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu znana również jako „Muzeum Socrealizmu”. Galeria prezentuje najciekawsze prace z I poł. lat 50. XX wieku., które liczą ponad 1600 rzeźb, rysunków, obrazów, grafik i plakatów. Swoistym dopełnieniem galerii są stojące na zewnątrz zdemontowane pomniki Bolesława Bieruta, Włodzimierza Lenina oraz Juliana Marchlewskiego. W trakcie zwiedzania galerii, z głośników usłyszeć można przemówienia sekretarzy partii, dźwiękowe fragmenty kronik oraz pieśni, takich jak np. Międzynarodówka.

WĄWOLNICA – od wieków miejsce pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Tradycja kultu Matki Bożej w Kęble i Wąwolnicy sięga najazdów tatarskich z końca XIII wieku. Kronika parafialna przechowała do dzisiaj opowieść z 1278 roku. Po spustoszeniu Lublina barbarzyńcy ruszyli ku Wąwolnicy., gdzie stoczyły się bitwy. Po nich Tatarzy zgromadzili przy drodze wojenne łupy, a pośród nich figurę Matki Bożej, którą ustawili na kamieniu i z której pokpiwali. Wkrótce jednak najeźdźcy przegrali jedną z dużych bitew, a wtedy „nad Matką Bożą ukazała się jasność i unosić się zaczęła w górę, na przeciwległej górze o paręset kroków stanęła na lipie, jakoby uchodząc z rąk niewiernych, czasem jeszcze bardziej przerażeni Tatarzy jak najszybciej uciekali, tak że łupy co nie były na wozach i jeńców pozostawili”. W miejscu objawienia zbudowano kaplicę, w której umieszczono cudowną figurę. Do słynącej cudami kaplicy zaczęły ciągnąć pielgrzymki. W 1700 roku przeniesiono figurkę z Kębła do kościoła parafialnego w Wąwolnicy. Dziś w sanktuarium podziwiać można następczynię figurki Matki Bożej Kębelskiej, która zasłynęła cudem. Od koronacji figury w 1978 r. do dzisiaj w księdze parafialnej odnotowano ponad 200 łask.

KAZIMIERZ. Najstarsza ze świątyń – Kościół Farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła (parafia istniała tu już w 1325 r.), początkowo gotycka, potem rozbudowana w stylu „renesansu lubelskiego” pod kierunkiem włoskiego arch. Jakuba Balina. Przy kościele renesansowe kaplice: Górskich, Borkowskich i Różańcowa. Szczyty świątyni ozdobione są sterczynami, pilastrami, spływami wolutowymi i ornamentem okuciowym. Sklepienie świątyni pokrywa geometryczna, manierystyczna dekoracja sztukatorska w kształcie kół, kwadratów, serc, gwiazd i rozet. We wnętrzu późnogotycki portal główny, organy z 1620 r. inspirowane sztuką flamandzką (najstarsze w Polsce), stalle w prezbiterium (1 poł. XVII w.), kamienna chrzcielnica (warsztat Santi Gucciego z Florencji), XVII i XVIII – wieczne kurdybanowe antepedia (osłony przedniej części ołtarza wykonane z tłoczonej i malowanej skóry), intarsjowana ambona z 1615 r. z późniejszym rokokowym zwieńczeniem, późnorenesansowe popiersie Mikołaja Przybyły, rokokowe tabernakulum. Ołtarz główny z XIX-wiecznymi obrazami J. Urbańskiego z Lublina przedstawiającymi św. Kazimierza Jagiellończyka i męczeństwo św. Bartłomieja. Kościół gruntownie wyremontowano w latach 2010-2012. Dzwonnicę zbudowano w latach 80. XVII w. przez budowniczego Zilcherta na pozostałościach średniowiecznej wieży mieszkalnej. Spłonęła w 1853 r. Odbudowana i rozbudowana na budynek mieszkalny w 1886 r., a w latach 80. XX w. przywrócona do pierwotnej formy. Obecnie mieści się w niej Muzeum Sztuki Złotniczej (jedyne tego rodzaju w Polsce) z bogatymi zbiorami m.in. judaików, sreber ceremonialnych katolickich, sreber stołowych, kolekcją biżuterii.

Serdecznie zapraszamy!

Wyróżnione

Wystawa „Śladami Jezusa” w Częstochowie

Miejsce wystawy:  Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, parking obok Domu Pielgrzyma, Częstochowa, ul. Oleńki 10/16

Godziny otwarcia wystawy: Poniedziałek – Niedziela, 9:00 – 21:00  (wejścia co 10 minut, czas zwiedzania: 45 minut)

Ceny dla grup: 15 zł/ os.

Wystawa „Śladami Jezusa” przenosi do Jerozolimy sprzed 2 000 lat! W nowoczesny sposób opowiada historię Zbawiciela i rozwój chrześcijaństwa na przestrzeni wieków – w świetle Ewangelii, tradycji i nauki. Do jej powstania zostały wykorzystane spektakularne wizualizacje, animacje komputerowe, repliki unikalnych eksponatów, poruszająca muzyka oraz zapachy. To pierwsza w Polsce tak bogata w środki wyrazu wystawa, dotycząca tematu wiary. Jej narratorem jest aktor Piotr Fronczewski, którego głos w przejmujący sposób zanurza zwiedzających w kolejne rozdziały opowieści i towarzyszy im na wszystkich etapach zwiedzania wystawy. Z kolei klimat bliskowschodniego świata dopełniają pieśni w języku aramejskim, które wykonała mieszkająca w Polsce syryjska artystka Myrna Kbbeh. Opiekunem merytorycznym wystawy jest franciszkanin z Jerozolimy o. Narcyz Klimas, naukowiec i badacz, wybitny autorytet w tematyce historii Bożego Grobu.

Wystawa „Śladami Jezusa” zamienia setki stron naukowych opracowań w spójną i ciekawą opowieść o wydarzeniach, ludziach i miejscach związanych z początkami chrześcijaństwa. To idealna, świeża forma przekazania tej wiedzy zarówno młodzieży, jak i dorosłym – podkreśla ojciec Klimas.

Autorem i realizatorem wystawy jest studio kreatywne Tengent, którego członkowie mają na swoim koncie takie produkcje jak film „Miasto ruin” dla Muzeum Powstania Warszawskiego, „Niezwyciężeni” dla IPN czy projekt wystawy stałej Muzeum Historii Polski.

Wystawa została zaprojektowana tak, by przemawiać zarówno do umysłu, jak i serca. Dostarcza wiedzę i oferuje duchowe przeżycie. Zwiedzający będą mogli między innymi stanąć u stóp Golgoty, poznać historię Bożego Grobu, obejrzeć wyjątkowe obiekty związane z historią Jezusa i pomyśleć o swojej roli w tej opowieści – wyjaśnia Krzysztof Noworyta ze studia Tengent, producent i pomysłodawca wystawy.

Ze względu na liczne grupy pielgrzymów, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji: rezerwacje@sladamijezusa.pl +48 577 131 442

Więcej informacji na stronie: www.sladamijezusa.pl

Facebook: https://www.facebook.com/SladamiJezusaWystawaMultimedialna/

Instagram: https://www.instagram.com/SladamiJezusaWystawa/

 

Wyróżnione

Uwaga! Zmiany w porządku nabożeństw!

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy o zmianach w porządku nabożeństw zapowiedzianych na czwartek, 9 maja:

Kult_Miłosierdzia_Bożego_Święto_Miłosierdzia

  • 9 maja [czwartek], w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. za ś.p. Martę Kowalską. KIK serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy za naszą Koleżankę, która odeszła do Pana, pozostawiając nas w żalu i smutku, ale także pełnych nadziei na spełnienie obietnicy Życia Wiecznego, które Bóg zapowiedział dla Swoich wybranych.
  • 9 maja [czwartek], w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, o godz. 20.00 odbędzie się ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego. Serdecznie zapraszamy!
Wyróżnione

Msza św. w intencji ś.p. Marty Kowalskiej

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marty Kowalskiej, naszej Drogiej Koleżanki i wieloletniej członkini Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, która po ciężkiej chorobie odeszła do Pana. Była dobrym i życzliwym człowiekiem, pełnym wiary i poświęcenia.

znicz 2

Msza św. w intencji ś.p. Marty Kowalskiej odbędzie się 9 maja 2019 r., w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, o godz. 17.00.

Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej Marty osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wyróżnione

Uroczystości Zygmuntowskie

W dniu 2 maja przypada w Płocku uroczystość świętego Zygmunta, Króla i Męczennika. Jego relikwie zostały sprowadzone do płockiej katedry w XII wieku, i od tamtego czasu święty Zygmunt stał się głównym patronem naszego miasta i parafii katedralnej.

109777_uuKk_DSC_0121_98

W bieżącym roku Uroczystości Zygmuntowskie połączone zostaną z obchodami ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Główna Msza święta w kościele katedralnym zostanie odprawiona w piątek 3 maja, o godzinie 10.00. Przewodniczył jej będzie i homilię wygłosi biskup Mirosław Milewski, Prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej. Natomiast w przededniu, 2 maja (czwartek), o godzinie 18.00, w bazylice katedralnej będą sprawowane uroczyste Nieszpory.

Tegoroczne Uroczystości Zygmuntowskie wpisują się w dwudziestą rocznicę beatyfikacji arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego, płockich Biskupów Męczenników, ogłoszonych błogosławionymi przez świętego Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski w 1999 roku.

Wyróżnione

Droga Krzyżowa ulicami Płocka

W piątek 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się ogólnomiejska Droga Krzyżowa ulicami Płocka, którą przygotowują parafie: św. Bartłomieja, św. Maksymiliana Kolbego i św. Zygmunta (katedralna).

jesusver

O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w Kolegiacie św. Bartłomieja (fara). Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 18.30 i przejdzie ulicami: Stary Rynek (po stronie sanktuarium Miłosierdzia Bożego), Grodzka, Plac Narutowicza, ul. Tumska do katedry, gdzie nastąpi zakończenie nabożeństwa.

W tym roku, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, będziemy modlili się za chrześcijan, prześladowanych za wiarę na całym świecie. Na Drogę Krzyżową można zabrać świece.

Za udział w Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.